Next
VRfram760x1122

Vilda Runor – magiska tecken i vardagen

Runorna är kraftfulla andliga redskap, grundläggande livskrafter som innefattar allt som existerar. Därför kan de aldrig helt och fullt läras ut från en person till en annan, utan måste upplevas av var en en av oss, utan mellanhänder, utan "filter". För att de ska avslöja sina visdomar för dig, bevhöver du kommunicera med dem dag efter dag. Och när du gör det kommer de att visa dig alltmer av sina otämjda krafter, som du kan införliva i din vanliga VarDag.

Den här boken lär dig umgås med runorna på ett personligt sätt och öppnar upp glömda vägar till den vilda världen.

När vi börjar gå mer på djupet med dessa magiska tecken, får vi en förståelse för hur små vi är i den sota vilda världen. Men...vi blir också visare, när vi inser hur mycket vi faktiskt kan påverka vårt liv, vårt öde och vår omgivning med runornas hjälp. Så bjud in runorna till tidd liv och upplev krafterna de förmedlar! Resultaten kan bli överraskande.

För runorna lever sitt eget liv, de är vilda och de är Natur-iga.
Och det är vad också vi kan bli
!

* * *

Mer gudinnevisdom kan du hitta på 
Sofias blogg.

Cirka A5-storlek, 341 sidor, tråd- och limbunden med mjuka pärmar. Med inspirerande illustrationer av författaren själv.

Tillbaka

Hem

© Karin Forsberg 2019-2021