Välkommen till 


Det har nu gått hela elva år sedan LivsStrömmens första hemsida gjordes! 

Och samtidigt som jag nu håller på att återuppbygga mig själv till ett nytt liv efter cancersjukdomen, så påbörjar jag nu också nybyggnation av LivsStrömmens hemsida – äntligen. Så som i det inre, så och i det yttre… :)  I båda dessa arbeten behåller jag förstås en hel del av de gamla byggbitarna, för de är ännu värdefulla och högst användbara. Men en del gamla bitar använder jag kanske på ett annorlunda sätt än tidigare, eller i lite andra positioner än förut. Och en del helt nya bitar och förutsättningar har ju också tillkommit och dessa lär jag mig nu undan för undan att använda på bästa sätt. 


Så förnyelsen här på hemsidan kommer att fortsätta successivt, och både nya delar och lite omslipade gamla, kommer att dyka upp med tiden.

Barfota-Karin i LivsStrömmen


På gång just nu...© Karin Forsberg 2019