"Mayahoroskop" – Tzolkinrundor

Sedan flera år tillbaka är vi alltfler människor som börjar känna av energier på olika sätt. Detta är en del av vår evolution – vi ska nu utveckla oss mer inom de icke-fysiska delarna av vår tillvaro, efter att under tusentals år mest ha upplevt utveckling av vår fysiska tillvaro.

De energier som driver evolutionen och påverkar allt, både i det lilla och i det stora, beskrivs i Mayakalendern. Den fungerar som en plan över vår och världens utveckling. Mayakalendern består egentligen av ett 20-tal olika sätt att dela in tiden enligt Mayafolkets tideräkning och ger en noggrann beskrivning av vår tillvaro, utifrån vilka olika energier som påverkar en viss period. De olika periodernas energier återkommer med en viss cyklisk regelbundenhet. Därigenom fungerar Mayakalendern också profetiskt, både för oss individer och för världen.

Om vi skaffar oss kunskap om evolutionsenergierna och deras rytmer, så får vi lättare att förstå varför olika skeenden inträffar i våra liv och i världen. Vi utvecklar därigenom vårt personliga medvetande och på så vis hjälper vi också vår Moder Jord, som för sin utveckling är beroende av vår utveckling. Vi bor inte bara på henne, tillsammans ÄR vi det väsen vi kallar Gaia. Alla enskilda varelsers tankar, känslor och handlingar utgör tillsammans Gaias kollektiva sinne och kropp.

Hjärtat i Mayakalendern är den s.k. Tzolkinräkningen som skapas genom en kombination av 13 olika Toner och 20 olika Dagtecken som snurrar tillsammans. Detta ger ett Tzolkinår13 perioder (s k uinaler), med 20 dygn i varje. För varje dygn råder en viss energi, beroende på den specifika kombinationen. Efter 260 dygn har alla kombinationer avverkats – då är Tzolkin-året fullbordat.

På samma sätt som varje dygn bär en viss energi så domineras var och en av de 13 olika uinalerna av en viss energi. Dessa energier påverkar dig och din utveckling på olika sätt. Mayafolket talade om 13 Himlar som regeras av 13 olika Gudar. De 13 Himlarna är uppdelade på 7 Dagar och 6 Nätter - jämför den kristna Bibelns skapelseberättelse!

Tzolkinräkningen är också basen för din individuella Tzolkinpuls. Din personliga puls startar det dygn du föds, då är din gregorianska födelsedag = din Tzolkinfödelsedag. Därefter har du en ny Tzolkinfödelsedag var 260:e dygn, när Tzolkin-året (Tzolkin-rundan) börjar om. Under varje Tzolkinår genomgår du en utveckling från frö till frukt, inom något eller några områden i din personlighet. Dagarna innebär nya händelser, möten, insikter etc, som driver denna utveckling vidare, medan Nätterna mer handlar om att integrera, ibland ta hand om gammalt, samt förbereda sig för nästa Dag. Precis som våra vanliga dygns dagar och nätter. Och för var Dag respektive Natt råder olika energier (Gudar) vilka påverkar din tillväxt och mognad på olika sätt.

13+20

 

Jag erbjuder två olika versioner av Tzolkinrundor:

Tzolkinrunda – vanlig:
Bra för nybörjaren som vill kunna planera in sitt liv och anpassa sig efter sin egen rytm. Den innehåller bland annat:

 • kortfattad förklaring till Mayakalendern som helhet
 • förklaring till Tzolkin-räkningen
 • information om ditt Dagtecken
 • egenskaper för just din kombination av Dagtecken och Ton
 • Din personliga puls för pågående och kommande Tzolkin-år
 • de olika Dagarna och Nätterna, samt deras energier och vad de främjar
 • den universella pulsen och dess växlingar

A5-häfte, 8 sidor, pris 130,- plus porto.
Uppge
datum, klockslag och ort för din födelse.

Tzolkinrunda - fortsättning:
Passar för dig som redan har en vanlig Tzolkinrunda och vill hålla reda på dina kommande skiften. Den innehåller:

 • Din personliga puls för pågående och kommande Tzolkin-år
 • Dina elddagar för pågående och kommande Tzolkin-år
 • Den universella pulsen och dess växlingar.
 • De olika Dagarna och Nätterna, samt deras energier och vad de främjar

A5-häfte, 4 sidor, pris 100,- plus porto.
Uppge
datum, klockslag och ort för din födelse.

Beställ här

Tillbaka

Hem

© Karin Forsberg 2019-2021