Mayakalendern – en utvecklingssymfoni

Intresset för Mayafolket och deras tideräkning har funnits under många decennier och mycket forskningsarbete har utförts för att försöka kartlägga deras historia och kultur, förstå deras skriftspråk, tideräkning och kalendrar. Men varken Mayafolket eller deras kalender är fördenskull någon gammal passerad historisk relik. Än idag lever flera miljoner Mayaindianer i Mellanamerika, och deras visdomar och kunskaper är högaktuella för oss även idag – ja jag vill t o m säga: "allrahelst idag".

Mayakalendern är nämligen något utöver en vanlig tideräkning, kopplad till fysiska himlakroppars aktiviteter. Mayakalendern beskriver de energipulser som styr den ständigt pågående skapelsen i Universum. Jag ser den som partituret över Den Kosmiska Symfonin, vilken vi alla genomströmmas och påverkas av. Därför är Mayakalendern ett utmärkt redskap för att vi ska förstå det som sker, både i våra egna liv och i världen - den kan hjälpa oss att leva och utvecklas mer i harmoni med Skaparens tanke. Läs mer om Mayakalendern här!

Mayakalendern tar inte slut!

Från många håll får vi höra att "mayakalendern slutade ju 2012". Detta överensstämmer inte med min tro och känsla kring mayakalendern. Läs mer här om mina funderingar kring detta.


© Karin Forsberg 2019-2021