Om mig – Barfota-Karin

Jag som står bakom LivsStrömmen – och framför ceiba-trädet här bredvid – heter Karin Forsberg. Jag lever i nära kontakt med Moder Jord och Kosmos och njuter av barfotagående under hela den varma säsongen – därav mitt smeknamn Barfota-Karin. 

Min utbildning och erfarenhet kommer från flera olika yrkesområden, bland annat sjukvård, småföretagande, jordbruk och olika slag av forskning. Men den absolut bästa utbildningen har jag fått under mina återkommande perioder som utbränd och tider av olika tuffa utmaningar däremellan! Detta har gett mig betydelsefulla erfarenheter av olika fysiska och psykiska problem och därur insikter, förståelse och mognad - inte minst då till en mer ödmjuk inställning till Livet och mina medmänniskor. Och det har också gett mig erfarenhet av hur svårt det kan vara att få hållbar hjälp och helande via den konventionella sjukvården.

Den första kraschen in i utmattningsläge upplevde jag hösten 2000, under en intensiv forskarkarriär. Då jag samtidigt var trebarnsmor, och gårdsägare/självhushållsodlare... "Jamen då har ju ju tre heltidsjobb samtidigt", sa läkaren hos företagshälsovården. Och sjukskrev mig i en hel månad, vilket jag tyckte var väldigt länge! 

Men föga anade jag då att jag bara skulle sjunka djupare och djupare och till slut knappt klara av att fortsätta leva som människa. Eller ens vilja leva. Och att jag aldrig mer skulle återkomma till min  arbetsplats, eller till någon anställning överhuvudtaget.

Många olika turer har jag valsat, inom den vanliga sjukvården, hos olika läkare och terapeuter, med olika ambitioner och inställningar till hur en utmattningsdepression (och dess följdverkningar) ska botas. De flesta visserligen välvilliga och proffessionella yrkesmän och -kvinnor, men likväl med sina behandlingsprinciper symptomatiskt baserade. Och - förstås - helt utan beaktande av den andliga delen av vår tillvaro. Så någon hjälp fram till ett hållbart helande fann jag aldrig där.

Den första betydelsefulla vägvisningen till en holistiskt baserad terapi fick jag via Pu Guang Liu vid Nordiska Qi Gong-skolan i Umeå (numera Härnösand) och hans grundliga kunskaper inomTraditionell Kinesisk Medicin. En grundkurs i medicinsk Qi Gong utgjorde det första steget på den vägen och därefter gick jag vidare till utbildning i Qi Gong-terapi.

Ungefär samtidigt kom jag också i kontakt med Louise Minerva-Li via hennes utmärkta böcker inom drömkunskapen, i hela dess mångfald och bredd. Detta ledde till att jag ett par år senare anmälde mig till hennes unika utbildning i Drömterapi. Denna utbildning förmedlade en mycket djup och bred visdom inom livskunskap och självkännedom, där kunskapen om våra natt- och dagSdrömmar hör till något av det mest grundläggande, för att vi ska kunna väckas till en klarsyn om oss själva och livet. Samtidigt främjades den egna läkningsprocessen genom behandlingar, övningar och – inte minst – den mycket kärleksfulla och tillåtande atmosfären.

MayakalendernMartinuskosmologin och läran om De Nio Dimensionerna kom sedan in i mitt liv. Dessa blev tre ytterligare, viktiga hörnpelare för att vidga min syn på människan och hennes utveckling, såsom en del i den ständigt, medvetandemässigt expanderande kosmiska Väven. Tack vare kunniga mentorer och lärare, såsom CJ Calleman, PO Sandström och Anders Bjärstedt inom Mayakalendern, Rune Östensson och Anne Külper inom Martinuskosmologin samt Barbara Hand Clow inom De Nio Dimensionerna, har jag fått mycket värdefulla pusselbitar till helhetsbilden över vår existens.

När tankarna på en egen verksamhet började växa fram, så planerade jag att där erbjuda kinesisk massage, akupressur och drömterapi. Någon fundering på att bli redaktör och börja producera böcker fanns förstås inte alls på agendan. Men LivsStrömmen blev registrerad hos Bolagsverket den 4 februari 2005, vilket var precis det datum som jag påbörjade Drömterapiutbildningen hos Louise Minerva-Li! En dagSdröm så god som någon! Och det dröjde inte länge förrän livet mer kännbart började styra in mig på förlagsbanan, genom att jag och Louise började tala om nödvändigheten av att få ut hennes viktiga böcker på marknaden igen. 

Så under 2007 debuterade LivsStrömmen i förlagsbranschen i och med nyutgivningen av Louise Minerva-Li's Förstå dina drömmar, under den nya titeln Livskunskap genom Drömtolkning och Drömalkemi. Därefter rullade det bara vidare längs den vägen och idag är utgivning av böcker den dominerande delen i LivsStrömmens verksamhet. Och det passar mig förträffligt, eftersom jag alltid tyckt om att skriva och arbeta kreativt med ord och bilder i samverkan!

Mycken "trial and error" har det förstås varit längs vägen, eftersom jag inte har den minsta lilla utbildning inom förlagsbranschen / bokbranschen. En del av dessa "error" har berott på att jag valt tryckerier/binderier mer utifrån lokalpatriotiska kriterier, än utifrån deras grad av professionalitet och erfarenhet. Men jag har också haft glädjen att möta flera duktiga, tillmötesgående och tålmodiga yrkesmänniskor, som verkligen stort bidragit till att LivsStrömmens böcker blivit fina slutprodukter. Så med tiden har bokproducerandet övergått alltmer till "trial and success" och jag har verkligen håvat in stora "vinster" inom området eget lärande och utveckling! För att inte tala om den mycket stora gåvan i att få bygga samarbete och vänskap med väldigt härliga och duktiga författare.

För de mellanmänskliga kontakterna – av vilket slag de än vara må – är något av det mest värdefulla i livet. I alla möten vi har med våra medvarelser och vår omgivning så ges vi möjligheter till speglingar och informationsutbyte och därmed ett ömsesidigt lärande och växande. 

Själva nyckeln till att kunna lära direkt av livet självt, ligger i förmågan att kunna se och tolka de dagsdrömmar, nattdrömmar och livsdrömmar som vi hela tiden ges. Om vi har modet och förmågan att se, se igenom och ta tillvara dessa möjligheter så blir vi med tiden allt fler som löser upp våra blockeringar, hittar in till vårt Äkta och Sanna Jag och får kontakt med vår inre "router". Därmed kan vi också börja fungera som öppna, informationsförmedlande noder i Väven, vilket ger oss det flöde vi behöver, både för att "uppgraderas" som individer och för att bidra till den totala, kollektiva tillväxtprocess vi hela tiden är en del av. Så det är mycket viktigare än vi kanske tror att börja lära av Drömmen och därmed kunna se igenom Mayas slöjor....illusionen.

Hem

© Karin Forsberg 2019-2021