Mayakalendern fungerar som en "karta" över evolutionsprocessen, vilket ger oss förståelse för både vår egen livsprocess och läget i världen. Intresset för Mayafolket och deras kalender har funnits under många decennier och mycket forskningsarbete har utförts för att försöka kartlägga deras historia och kultur, förstå deras skriftspråk, tideräkning och kalendrar. Mayakulturens sanna essens, dvs den visdom de erbjuder i form av viktiga budskap om vår och världens utveckling, har dock bara börjat framträda för oss moderna människor. Vi har inte varit tillräckligt mogna, varken intellektuellt eller andligt, för att kunna förstå innebörden i och omfattningen av det fantastiska arv de efterlämnade. Men idag, i takt med de nya inkommande evolutions-enerigerna, börjar nu olika tidslås att släppa och vårt medvetande börjar vara moget för att ta emot det viktiga budskapet från Mayafolket. Därför växer det nu fram ett allt större intresse bland människor för deras gamla kunskaper och deras heliga kalender – Mayakalendern.

Dessa kunskaper är högaktuella och livsviktiga för oss idag, för att vi ska få insikt i vad som sker med oss själva och globalt när vi nu går mot fullbordan av denna utvecklingsspiral. Visdomarna i Mayakalendern ger oss de redskap vi behöver för att lättare kunna följa med i den utvecklingsprocess vi oundvikligt är en del av.

Mayakalendern – vår vägvisare i tiden

...är en omarbetad och utökad upplaga av Mayakalendern – introduktion, senare Mayakalendern –vår vägvisare, med ett flertal nya avsnitt och illustrationer. Som alltid är filosoferingarna kring tiderna vi lever i uppdaterade och intressanta att ta del av. I denna senaste upplagan finns också nya och utökade avsnitt om tidsaccelerationen och skeendena kring år 2012.
Boken passar utmärkt som en första ingång till Mayakalendern för dig som är nybörjare inom området. Men även du som redan läst en del om Mayakalendern kan ha stor glädje av den. Här beskrivs bland annat Mayafolkets tideräkning och siffersystem, pyramidernas inbyggda budskap och den centrala Tzolkinräkningen. Här berörs också Mayafolkets historia, kultur och livsåskådning.

Pedagogiskt upplägg med många illustrationer och informativa figurer och tabeller. Boken passar utmärkt som kursmateriel.

Innehåll:

Frid...

Inledning

Ordet Maya

Mayafolkets historia och kultur

Samhällsstruktur

Stad och land

Byggnadsverk och konst

Skriftspråket

Siffersystemet

Mayakulturens sönderfall

Mayafolkets Livsåskådning

Världsträdet

Syntes mellan Mayamyt och modernt tänkesätt

Hermetisk princip och holografisk resonans

Mayakalendern

Haab-kalendern

Tun-räkningen och Den Långa Räkningen

Tzolkinräkningen

Universums tzolkinrunda
Vår personliga tzolkinrunda
Från frö till frukt

Från läsarna:

"Kanonbra!"

"Jag är mycket nöjd"

"Ditt häfte om Mayakalendern är en mycket bra, överskådlig
och lättfattad beskrivning av
detta stora ämne!
"

"Kort och koncist!"

"Tack, jättebra upplägg. Äntligen!"

"Jag vill tacka för din bok, den har gett mig otroligt mycket. Väldigt bra beskrivning och intressanta reflektioner över detta komplicerade ämne."

Kalenderar i sten

Processen för medvetandeutveckling

Nivåer för medvetandeutveckling

Den första nivån - den Cellulära
Den andra nivån - Däggdjurens nivå
Den tredje nivån - Antropoidernas nivå (f.d.familjens)
Den fjärde nivån - Människans nivå (f.d. Släkten/stammen)
Den femte nivån - Regionala (eller Kulturella)
Den sjätte nivån - Nationella
Den sjunde nivån - Planetära
Den åttonde nivån - Galaktiska
Den nionde nivån - Universella

"När slutar Mayakalendern?"

Tidsaccelerationen – hur kan det gå till? Nya filosoferingar

Den kosmiska symfonin

Exempel på historiska skeenden ur Mayakalender-perspektiv

Mayakalenderns betydelse för oss idag och framöver Aktualiserat och utökat!

Varför behöver vi lära oss Mayakalendern?

Källförteckning och tips

Mayakalenderns dagtecken

 

Läs mer om Mayakalendern här.

Beställ här.