För närvarande är det vi som är aktiva inom Mayakalendern i Sverige:

Karin Forsberg

P O Sandström

Aniel

Stefan Rydberg

Titta på presentationen för var och en av oss, och kontakta den eller dem som passar bäst till just Ditt evenemang!

 

Karin Forsberg

LivsStrömmen
Torrböle 11
914 90 NORDMALING

Mail: livsstrommen(a)telia.com

Hemsida: www.livsstrommen.se

Karins specialitet är kopplingen mellan det mest jordnära och det osynliga himmelska, likt världsträdet med sina rötter djupt i Moder Jord och kronan strävande upp mot ljuset. Hon förenar esoterik, andlighet och vetenskap till en lättförståelig helhet som du kan tillämpa på ett personligt plan i din egen vardag.
LivsStrömmen har sin bas i Norrland, men besöker gärna orter över hela landet för att hjälpa till att sprida informationen från Världsträdets vibrationer! Vi är flexibla och försöker alltid anpassa evenemangen efter era önskemål.

Karin har gett ut den mycket uppskattade nybörjarboken Mayakalendern – vår vägvisare i tiden samt bland annat haft framträdanden hos Du Människa i Umeå, Martinusgruppen i Örnsköldsvik, Nacka Församling i Stockholm och Vargtass i Boden. Hon har även gett workshops med ISE (International Spiritual Experience) under retreaten Sacred Mexico och hos Donna Marie Carey i Puerto Aventura, Mexico.

 

P O Sandström

Trumpetaregatan 12 B
703 43 ÖREBRO 

Mail: po.sandstrom(a)tele2.se

Mer info kommer!

 

 

Aniel (Ola Pettersson)

Ola Pettersson
Villa Pentagon
621 91 VISBY

Tel: 0739 - 68 89 06

Mail: ola(a)haniel.se

Hemsida: haniel.se.

Ola Petterson (Aniel) har sedan 2003 gett uppskattade tre timmars föreläsningar som baserats på Carl Johan Callemans genombrott i tolkningen av mayakalendern. Aniel var medproducent till Carl Johan Callemans bok "The Mayan Calendar and the transformation of Consciousness". Han var en av initiativtagarna till den globala meditationen "Oneness Celebration" som firades vid Venuspassagen den 8 juni 2004 med ca 30 miljoner deltagare. Aniel förbereder nu "The Galactic Pow-Wow 2012" - firandet av Venuspassagen den 6 juni 2012 - en veckolång festival som går av stapeln på Gotland som förberedelse till kalenderns slut den 21 alt 23 december 2012.

Han kommer i år att göra något nytt, som sakta växer fram, inom föredragsområdet, och som bygger på Mayakalendern, Tidsplanen för mänsklighetens upplysning. Han framför sina egna slutsatser och insikter och hur man kan bemöta den turbulenta tid som vi nu är inne i... Aniel går in i en speciell energi när han ger sig ut på turné och föreläser och låter föredraget formas efterhand som det möter respons från publik utefter de frågeställningar som dyker upp.

Mer info på http://haniel.se/category/events/upcoming/

 

Stefan Rydberg

I Jönköpingstrakten finns Stefan Rydberg som 1995 kom i kontakt med Mayakalendern och sedan 2007 ger föreläsningar inom området. Stefan Rydbergs andliga intresse väcktes i början av 90-talet och har kommit att fokusera på den kollektiva utvecklingen. År 2010 gav han även ut boken Hjärtblad.

"Mayakalendern är inte bara tids- och energiväxlingar. Den är hela processen, från när drömmen om Universum manifesteras i materien, till nu när vi ska medverka till fullbordandet av det nära förestående delmålet. Jag vill skriva, och dela med mig av tillvarons storhet, av hur det lilla skapade hittar hem till det stora igen, till Källan. Jag vill beskriva vägen och målet, och vad som är viktigt för oss nu. Boken Hjärtblad är mitt sätt att göra det, samtidigt som den är en allmän hyllning till Livet."
– Stefan Rydberg

Tel: 036 - 960 27

Mail: smal.rydberg(a)tele2.se