Förstå dina känslor – ett fantastiskt stöd för dig i din utveckling!

 

 

Vi människor har tillgång till en lång rad känslor...
...allt mellan sorg och glädje, rädsla och kärlek, munterhet och
förtvivlan, skräck och chock...Men tillåter vi oss att känna och
uppleva dem?

Redan som barn fick vi veta att vissa känslor var mindre bra,
dåliga eller till och med förbjudna. För att bli älskade lärde vi
oss därför att förneka och förtränga dem.

Louise Minerva-Li betonar hur viktigt det är att vi tillåter alla
våra känslor att finnas och att vi accepterar att vi har dem.
Bara den som har kontakt med alla sidor av sig själv
– skuggsida likväl som solsida – kan växa och mogna som
människa och därmed finna harmoni och balans i tillvaron.

Förstå dina känslor ger en praktisk och kärleksfull vägledning
i hur man försonas med sig själv och sin historia, hur man befriar
sig från känslomässiga reaktionsmönster, skuldkänslor och
självkritik. Genom olika övningar får du tips om hur man kan
läka sig själv, finna inre styrka och livsglädje. Därigenom skapar
vi ett meningsfullt liv och sanna relationer med andra människor.
Varje kapitel illustreras med en dröm med tolkning.