2012 års nyutgåva av Drömtolkning och Drömalkemi!

Drömtolkning och Drömalkemi är en uppdaterad och utökad nyutgåva av Livskunskap genom Drömtolkning och Drömalkemi, som utkom 2007 hos LivsStrömmen. Andra tidigare utgivna böcker av författaren är Förstå dina känslor, Nattdröm-Dagsdröm-Livsdröm, Genom döden samt Din väg genom liven.

Våra drömmar är en dyrbar gåva till oss, att använda för både självkännedom, livskunskap och gratisterapi. Därtill hjälper de oss att lösa problem och att våga vara oss själva. Genom drömförståelse och seriöst drömarbete lär vi oss att kunna se och genomskåda Drömmen, vilket leder till klarseende och medvetandeutveckling.Boken innehåller många exempel på hur du kan tolka dina drömmar och arbeta med dem för att komma vidare. Här beskrivs effektiva tekniker som hjälper dig använda dina drömmar för inre läkning och andlig utveckling. Även det viktiga begreppet dagSdrömmar förklaras och exempifieras, dvs hur vardagshändelser kan tolkas symboliskt och ge ett värdefullt tillskott till förståelse för dig själv och dina relationer.

Till Drömmen hör inte bara våra nattdrömmar utan även våra dagSdrömmar – d v s hur vardagshändelser kan tolkas symboliskt och ge ytterligare ett värdefullt tillskott till din förståelse för dig själv och dina relationer. Om vi lär oss se och förstå dagSdrömmarna får vi en ännu bättre möjlighet att få råd, ledning, kunskap och tillväxt.

Till den kollektiva dagSdrömmen bidrar vi med allt vi gör, tänker och känner. Vi bär alltså ett ansvar, för vår gemensamma Jord, i vårt sätt att vara. Är du villig att lära och växa utifrån drömmarnas budskap, ger du ditt värdefulla bidrag till att hela och nära även det kollektiva.

Denna bok riktar sig både till den intresserade nybörjaren och till den erfarne  drömmaren. Här beskrivs effektiva tekniker för hur du kan tolka dina drömmar och arbeta med dem för att komma vidare. Och en mängd praktiska exempel ges, vilka hjälper dig i ditt eget drömarbete.

När du lär dig att använda dina drömmar kreativt, ges du ett rikt utbyte i form av inre läkning och andlig utveckling. Du lär Dig att skapa livsviktigt guld av lätt tillgängliga råvaror! Dessutom gör drömmar och drömarbete vår väg genom livet både lättare och roligare.

Drömarbete är en spännande resa in i djupet av ditt inre och ut i det oändliga varat!

Louise Minerva-Li (tidigare Louise Minerva Frostegren), drömterapeut och författare, har under många år studerat drömkunskap och alternativa behandlingsformer både i Sverige och utomlands. Sedan 1980-talet håller hon kurser, seminarier och föredrag i självkännedom och personlig utveckling, där hon bl.a. undervisar i livskunskap och drömkunskap. Hon har även skapat den första heltäckande utbildningen för drömterapeuter i Sverige samt grundat Drömcentrum – ett samlande forum för drömterapeuter och drömintresserade i alla delar av landet.

I sitt författande når Louise Minerva-Li läsaren på ett sätt som är unikt, tack vare sitt enkla och rättframma språk och de många exemplen ur sitt eget och andras vardagsliv. Många är de människor som via hennes böcker funnit de pusselbitar de behövt för att kunna ta sig vidare genom livets prövningar och fortsätta utvecklas i sin livsprocess.

Förutom sin kunskap, intuition och visdom, har författaren en stor gåva i att själv ha upplevt många av livets olika sidor. Den djupa insikt hon har, utifrån egna erfarenheter, gör att hon kan möta människor i kris- och problemsituationer med en äkta och djup förståelse.

Den kärleksfulla förmedling Louise Minerva-Li skänker oss är som ett kristallklart regn av friska daggdroppar över trött och uttorkad jord. När du en gång börjat läsa hennes böcker påbörjas inom dig en process som så småningom får dig att växa och slå ut i blom!

Några exempel ur innehållet:

Varifrån kommer drömmarna?

Olika typer av drömmar

Viktiga begrepp inom drömpsykologin
Skuggan
Manlig och kvinnlig aspekt
Sexuella drömmar
Homosexualitet
Det inre barnet
Barns drömmar

Vanliga drömsymboler

Dagsdrömmar
Livet är en spegel
Relationer
Fysiska symptom som dagsdrömmar
Bli din egen doktor
Den kollektiva dagsdrömmen

Hur man arbetar med drömmar
Lär dig minnas dina drömmar
Hur kan drömmar tolkas?
Att gå vidare i drömmen
Kan man påverka/styra drömmarna
Vad kan drömtolkning användas till?

Detta är endast en liten del av det spännande och givande innehållet i boken!