Genom Döden

av Louise Minerva Frostegren (numera Minerva-Li) är en handbok i konsten att dö, samtidigt som den tar dig med på ditt livs viktigaste resa ut mot vetandets gränser. Den visar hur du kan förbereda dig för döden och hur du kan hjälpa en medmänniska att tryggt passera döden. Boken hjälper dig att bli vän både med livet och med döden, att se meningen med ditt eget liv och också att hjälpa andra. Genom Döden vänder sig till alla som vill komma vidare i sin personlig utveckling och självklart till vårdpersonal. Den behandlar många aspekter av döendet och döden och tar även upp de stora livsfrågorna “Varför är vi här?” och “Vart går vi?”
I denna bok finner du nyckeln både till livet och till döden, och en hel del tidigare okänd intressant information och kunskap.
Även vägledning för att kunna förvandla rädsla till kärlek och visdom.

Ur innehållet:

- Sorg
- Barn och döden
- Självmord
- Vad kan vi lära av nära-döden-upplevelser
- Ut-ur-kroppen-upplevelser
- Organdonation
- Transplanatation
- Livstestamente
- Medvetandenivåer och Chakrasystemet
- Genom döden medvetet
- Dödsassistenter – att hjälpa ngn vidare efter döden
- Konsten att dö
- Hospice

Utdrag ur förordet:
"Döden behöver inte vara den stora gåtan i tillvaron. Vi kan göra den till bundsförvant. Denna bok är menad att avdramatisera döden och öka kunskapen om och förståelsen för döendet"........"Att prata om känslor vid sorg och död är inte farligt. Det ingår i livet. Det gör oss mera rustade att möta både livet och döden."......" Döden är ett skede av livet – inte åtskilt från det. Att lära sig dö är därför också att lära sig leva.
Att sätta sig in i hur man beter sig vid en dödsbädd, både sin egen och en medmänniskas, ger oss nya perspektiv på dödsprocessen och gör oss känslomässigt trygga. Vi kan omvandla vår egen död från en skrämmande fara till en vis lärare. Det kan ge nytt livsmod och ny livskraft. Det kan hjälpa oss att våga vara kännande och levande tills vi dör, och även därefter."

Mer om författaren och hennes böcker finns på Drömcentrum.se