Mayakalendern tar inte slut!
Av Barfota-Karin (Karin Forsberg)
2011-09-24, 5 Cimi (Död)

Fullbordanstider – Ljuset väcker, öppnar och förenar
Av Barfota-Karin (Karin Forsberg)
2010-11-07, 9 Chicchan (Orm)

Kärlekens kraft att förvandla allt till fullbordan
Av Ari Viklund
2010-11-07

Känslan kör om konstruktionerna
Av Christian Heimlich
2010-11-07

Filosoferingar inför Natt Sex
Av Barfota-Karin (Karin Forsberg)
2009-11-07, 8 Ahau (Ljus)

Tankar inför Dag Sex
Av Barfota-Karin (Karin Forsberg)
2008-11-12, 12 Ahau (Ljus)

Några ord till stöd för Dig om Mayakalenderns Natt Fem
Av Barfota-Karin (Karin Forsberg)
2008-05-01, 12 Chicchan (Orm)

Ni är alltid välkomna att komma med synpunkter och kommentarer på dessa texter till LivsStrömmen, så förmedlar jag vidare till respektive författare.